Detský lesný klub Zrnko

  "Les je ako veľké ihrisko a príroda ako múdra učiteľka - prívetivá a rozhodná"

Myšlienka s "deťmi vonku za každého počasia" vznikla v roku 1954, kedy Ella Flatau vyriešila nedostupnosť materskej škôlky pobytom s deťmi v lese. Dnes je tento koncept bežný v škandinávskych krajinách, v Nemecku, v Čechách a inde.

Detský lesný klub Zrnko je inšpirovaný lesnými materskými škôlkami a plánuje ponúknuť výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť pre deti predškolského veku 3-6 rokov.

V súčasnosti je v štádiu hľadanie vhodných priestorov a tiež v štádiu vytvárania siete ľudí, ktorí by mali záujem, aby takéto miesto v ich okolí vzniklo.

Hlavným  cieľom projektu je podporiť celoročný  priamy kontakt s prírodou, rozvíjať enviromentálnu senzitivitu u detí v predškolskom veku a podporovať tak u nich rozvoj zodpovedného prístupu k životnému prostrediu a teda aj k sebe samému.

Detský lesný klub umožňuje učenie všetkymi zmyslami v prirodzenom prostredí a zažívanie prírodných živlov tu a teraz. Deti sú prírodou posilované fyzicky a psychicky. V počiatkoch výchovného a vzdelávacieho procesu je takýto program dobrým základom pri osvojovaní kľúčových kompetencií,  ktoré sú dobrým štartom do spokojného života.