Detský lesný klub Zrnko aktuálne

Detský lesný klub má za sebou pilotné fungovanie na Ponickej hute, ktoré prebehlo počas jari až jesene 2012. V súčasnosti je klub v štádiu hľadania miesta pre svoju ďalšiu realizáciu a tiež v procese vytvárania siete ľudí, ktorí by sa radi podieľali na vzniku takéhoto miesta. Ideálnym východiskovým štádiom je skupina rodičov, ktorí by sa rozhodli spoločne naštartovať nové fungovanie klubu. Ak ste rodič, študent, starý rodič, pedagóg, či človek ktorý má v sebe potenciál vytvárať niečo nové, kontaktujte nás.

Prečo lesný klub?

  • pobyt v prírode posiluje imunitu
  • deti si prirodzene rozvíjajú kreativitu, schopnosť  spolupráce, jemnú a hrubú motoriku
  • aktivity nadväzujú na ročné obdobia a sú tvorené s ohľadom na školský vzdelávací program
  • deti získavajú rešpektujúci prístup k životnému prostrediu a teda aj k sebe samému