Lektori

Saška Šimegová

Keď som s deťmi v prírode, zrazu sa všetko zkludní. Cítim, že sme tam „správne“, že sme tam kde máme práve byť. Spoznávame zákonitosti prírody a súvislostí života cez zmysly, sme úplne prítomní, nič nás neruší, neodvádza pozornosť od toho čo sa deje tu a teraz. Príroda je každý deň iná a my môžeme z jej premien a múdrosti nekonečne čerpať. Je dôležité ju pozorne vnímať, aby sme vedeli, ako jej to môžeme vrátiť.  A je pre mňa vzácne pri tom sledovať deti a učiť sa od nich.

Na Filozofickej fakulte v Nitre som sa stretla s dôležitými  oblasťami ako je arteterapia, tvorivá dramatika a alternatívne smery pedagogiky. Na študijných pobytoch v Dánsku a v Prahe som sa venovala výučbe angličtiny hrou a neskôr som učila v jazykovej škole deti predškolského veku. Dlhšiu dobu som žila v Prahe, kde som v OZ Inventúra pripravovala festival filmov ľudí s postihnutím a organizovala som arteterapeutické dielne pre deti z rómskej komunity. Pred narodením Tea sa mi otvoril nový životný priestor,  cez dieťa som začala viac vnímať svoje prirodzené potreby. Inšpirujúcim a zásadným bol pre mňa stret s pražským A-centrom, kde som absolvovala množstvo seminárov z oblasti prirodzeného pôrodu, vnímavého materstva a rešpektujúcej výchovy. Iniciovala som priestor v prírode pre matky s deťmi, kde som viedla tvorivé dielňe. Zorganizovala som spoločný afro-pobyt pre matky s deťmi a postupne spoznávala prostredie lesných škôlok. Prepojenie rodiny, prírody a rešpektu k sebe a k deťom ma priviedlo k túžbe založiť lesný klub v Banskej Bystrici.

 

Katka Láhová

Od mladosti je mi blízka príroda a prítomnosť detí.  Táto kombinácia k sebe prirodzene patrí.  Pobyt dieťaťa v prírode môže výnimočne obohatiť rozvoj dieťaťa. O to hlbšie ak je dieťa popri svojich potulkách prírodou primerane usmerňované. Pochopením fungovania prírody dostáva dieťa múdrosť, ktorá môže postaviť pevný morálny základ a viesť dieťa k pokore a tolerancii. Na fyzickej úrovni neustálym otužovaním posilňuje imunitu, redukuje stres  a chorobnosť dieťaťa pobytom na čerstvom vzduchu.

Štúdium začalo na strednej pedagogickej akadémií na odbore učiteľ pre materské školy a vychovávateľ. Popri tom som vypomáhala v Divadle z pasáže, kde som neskôr krátko pracovala. Ďalšou školou bola Environmentálna výchova na UMB v Banskej Bystrici. Popri tom som pracovala v rómskej komunite pre OZ Nádej deťom. Venovala som sa ďeťom predškolského veku. Neskôr viedla moja cesta do Brna na fakultu sociálních studií kde som študovala ekologicko-sociologický smer a príležitostne vypomáhala v ekocentre Brno. Po návrate do Bystrice som sa vydala a narodila sa nám dcéra  Alica. Popri materskej som externe pracovala v OZ Návrat, kde som sa venovala mladým ľuďom, ktorí majú skúsenosť s náhradnou rodinnou starostlivosťou.  Keďže ma lákalo nahliadnuť do nových alternatívnych smerov výchovy, absolvovala som v ČR kurz znakovania pre počujúce deti Baby signs. OZ Návrat ma vyškolilo na Terapiu dotykom. Po absolvovaní školenia metodiky výučby angličtiny pre najmenších Hocus-Lotus som začala učiť predškolákov angličtinu v materskej škôlke. V súčastnosti absolvujem školenia Montessori pedagogiky a vediem svoj kurz Múdre sovy, kde sa s deťmi hráme hry inšpirované montessori pedagogikou, spievame a tešíme sa.