Komunitné pestovanie v Záhrad(k)e

 

Otvorenie Záhrad(k)y         (jún 2012)