Komunitný priestor Zrnko

Komunitný priestor zastrešuje a realizuje aktivity pre širokú verejnosť v oblastiach a témach, ktoré navzájom spája aktívny a vedomý prístup k životu. Ponúkame aktivity pre rodiny s deťmi a jednotlivcov. 

V súčasnosti prebieha Záhradný klub pre rodičov s deťmi Zrniečko, komunitné pestovanie Záhrad(k)a, večery intuitívneho/relaxačného tanca, plánujeme kurz o prírodných záhradách a prírodných detských ihriskách.