Komunitný priestor Zrnko

Komunitný priestor zastrešuje a realizuje aktivity pre širokú verejnosť v oblastiach a témach, ktoré navzájom spája aktívny a vedomý prístup k životu. Ponúkame aktivity pre rodiny s deťmi a jednotlivcov.