Komunitné pestovanie, alebo urban gardening - myšlienka stará ako mesto samo.