Otvorené dni lesného klubu Zrnko

06.09.2012 08:45

Prídite sa zoznámiť s prostredím a fungovaním detského lesného klubu. Spolu s deťmi sú vítaní aj rodičia. Informácie o harmonograme a potrebnej výbave nájdete v sekcii Fungovanie. Tešíme sa na vás.

Späť