Kto sme

Občianska skupina Zrnko vznikla z potreby uplatňovať životný štýl založený na vyváženosti človeka a prírody, rešpektu k okoliu a k sebe samým, dôvere a spolupatričnosti. Podporujeme a realizujeme aktivity, ktoré sa vydajú týmto smerom, budú nás napĺňať a inšpirovať.

Hlavným poslaním do budúcnosti je vytvorenie Detského lesného klubu, inšpirovaného lesnými materskými škôlkami. Zatiaľ funguje komunitný priestor, v rámci ktorého od apríla 2012 prebiehajú rôzne aktivity pre rodiny aj jednotlivcov. Vo februári 2013 sme sa stali Klubom Stromu Života a naša činnosť je podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Čo  ponúkne lesný klub

Detský lesný klub v budúcnosti ponúkne vzdelávaciu a výchovnú starostlivosť pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov zameranú na zdravý, harmonický, telesný a duševný rozvoj prostredníctvom pobytu v prírodnom prostredí. Lesný klub je inšpirovaný lesnými materskými škôlkami úspešne fungujúcimi v Dánsku, Nemecku, v Čechách a inde. Deti tu trávia veľkú časť dňa v prírode, na obed a odpočinok je im k dispozícii suché útulné zázemie. Motto lesných škôlok vo svete znie: "neexistuje zlé počasie, len zlé oblečenie". Spoločnou platformou pedagogického tímu je rešpektujúci prístup k deťom a prežívanie roka v bližšom kontakte s rytmom ročných období. Pedagogický koncept naplňuje obsahuje prvky walfdorfskej a montessori pedagogiky, naplňuje tiež Štátny vzdelávací program pre materské školy.

Čo ponúka komunitný priestor

V komunitnom priestore sa realizujú aktivity pre širokú verejnosť v oblastiach a témach, ktoré navzájom spája aktívny a vedomý prístup k životu. Ponúkame aktivity pre rodiny s deťmi a jednotlivcov. Zatiaľ prebieha záhradný klub pre rodičov s deťmi, ženský kruh, komunitné pestovanie a od februára 2013 pribúda cyklus Malí bubeníci, Energetické cvičenie a Orientálny tanec nielen pre tehotné.

O čo sa budeme usilovať v lesnom klube

Dobrý chod lesného klubu je založený na úzkej spolupráci rodičov a detí. Radi by sme sa spoločne podielali na príprave slávností a iných akcií, či spoluvylepšovali zázemie lesného klubu. Našim cieľom bude nadviazať priateľské vzťahy s rodičmi, či priaznivcami a zdieľat s nimi chod klub. Fungujúca komunikácia lektorov a rodičov je predpokladom k porozumeniu špecifickým potrebám našich detí.